AGENTUL DE CONTROL ACCES lucreaza in ture de 12/24, 12/48  si supravegheaza accesul in Parcajul Subteran Bucur-Obor, permite accesul numai persoanelor care fac dovada ca sunt clienti ai parcajului, emite bon fiscal clientilor de la zona de parcare orara, tine registre de acces, asigura curatenia pe caile de intrare/iesire. Detalii la tel: 021.252.79.58, sau 0735.215.497, in intervalul orar 10-16, de luni pana vineri.