• От решаващо значение е в такъв критичен момент да имате в България местен адвокат с опит в наказателната област, в защита на обвиняемия или обвиняемия, адвокат, посветен на вашето дело и който работи усилено, за да не ви задържа несправедлива или друга наказателна санкция Нашият екип, състоящ се от български адвокати / говорим румънски /, включва също и квалифицирани специалисти по наказателно право, с богат опит и отлично обучение. Ние сме запознати подробно с процедурите, прилагани от органите за предварително разследване и прокуратурата и предлагаме на нашите клиенти уверението, че техните основни граждански права, предоставени от конституцията, няма да бъдат нарушени. Чрез нашите съвети ще сте сигурни дали една или друга дейност е престъпление.e-mail: d_marinow71 @ abv.