Vă invit să citiți broșura „Transformați după Chipul lui Hristos” cu previzualizări disponibile în imaginile anunțului pentru a afla scopul acestei scurte vieți pe pământ din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu revelat omului în Biblie

Broșura tratează planul lui Dumnezeu de restaurare și desăvârșire a caracterului omului, după chipul și asemănarea Fiului Său Iisus Hristos, un plan conceput înainte de veșnicii și pe care puțini ajung să-l cunoască

Broșura poate fi citită online pe www.CuvantCurat.ro sau www.aflaadevarul.ro

Dacă doriți să o primiți acasă gratuit în format fizic, puteți să-mi scrieți un mesaj cu numele, adresa si numarul dumneavoastră de telefon, iar ele vă vor fi trimise gratuit acasă prin poștă.

Credem că cel mai important lucru din această viață scurtă pe care o trăim pe acest pământ este ca fiecare să cunoaștem cu exactitate planul lui Dumnezeu cu privire la omul care este cununa creațiunii Lui, să cunoaștem cu ce scop l-a creat Dumnezeu pe om.

Pentru a cunoaște ce lucruri sunt prevăzute în planul lui Dumnezeu, trebuie să cercetăm cu atenție ce scop a avut Dumnezeu când la creat pe om, apoi putem cerceta care este traseul pe care trebuie să-l parcurgem până ajungem la statura pentru care am fost creați.

Din citirea Scripturii putem vedea că în planul Lui veșnic, Dumnezeu a avut în vedere nu doar crearea unor ființe superioare îngerilor, ci scopul Lui a fost să facă ființe care să fie o cunună a creației Lui, a făcut o ființă după chipul și asemănarea Lui și a singurului său Fiu, o ființă în care să se manifeste natura Lui.

El a hotărât să facă o ființă care să aibă natura Lui, care să fie după chipul și asemănarea Lui. A creat o ființă care să aibă însușirile Lui, a creat o ființă cu totul deosebită de tot ce a creat până atunci. (Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Geneza 1:26-27)

Putem afirma cu certitudine că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om a avut un scop total diferit de cel cu privire la îngeri, care au fost creați cu statut de slujitori. Dumnezeu a hotărât să facă frați Domnului Isus, să populeze Împărăția Lui cu ființe care să fie asemenea Fiului Său. (Pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel Întâi Născut dintre mai mulți frați. Romani 8:28-29)

Avem suflet, duh, ne-a înzestrat cu capacitatea de a gândi, de a raționa, de a crede, de a face hotărâri, de a admira, de a iubi și de a alege. Aceasta este pentru că a hotărât mai dinainte în planul Său să fim asemenea Lui.

Însă El nu s-a rezumat doar la această asemănare. Dumnezeu ne-a creat și ne-a înzestrat cu aceste capacități pentru a le întrebuința și este responsabilitatea noastră să le valorificăm, să lucrăm împreună cu El, pentru a ajunge la statura hotărâtă de El.

Planul lui Dumnezeu nu se limitează doar la o mântuire ieftină, care stă doar în pocăință (dezbrăcarea de omul cel vechi) și în iertarea de păcate, ci prevede refacerea chipului lui Dumnezeu în noi (îmbrăcarea cu omul cel nou) și aducerea noastră la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Efeseni 4:13)Acesta este cel mai înalt lucru la care omul poate aspira. (Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Efeseni 4:24)

Dacă primul om a fost înșelat de Satan și păcatul lui a trecut asupra tuturor, aceasta nu înseamnă că în planul lui Dumnezeu s-a strecurat o greșeală. Toate lucrurile s-au întâmplat așa cum a fost prevăzut în acest plan făcut în veșnicii, pe care Dumnezeu l-a pus la punct cu mare atenție până în cele mai mici detalii.

Dumnezeu începe această lucrare de refacere a chipului lui Hristos în om la momentul nașterii din nou și are toată puterea să ne aducă la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Filipeni 1:6)

Pentru a ilustra acest lucru, ne putem gândi la construcția unui autoturism într-o uzină modernă robotizată, în care fabricantul are pe linia de fabricație un punct zero unde pune prima piesă. La finalul procesului de fabricație apare autoturismul care este lucrat și finisat până la cel mai mic detaliu (nu o să vedem niciodată autoturisme nefinisate pe șosea).Așa este și în uzina lui Dumnezeu, El începe această lucrare de refacere a chipului Lui în om și El o finalizează până la cele mai mici detalii.

Dacă omul creat de Dumnezeu poate să finalizeze până la cele mai mici detalii ceea ce începe, cu atât mai mult poate Dumnezeu. Dumnezeu are cea mai performantă uzină în care lucrează împreună cu fiecare om care răspunde chemării Lui.

Cuvinte cheie: Biblia, adevărul, Vechiul Noul Testament, crestin, crestinism, crestinatate, Isus, Iisus, Domnul, credinta, carte, Duhul Sfant, vesnicie, rai, iad, eternitate, vesnicie