CERINTE:- Absolvent de studii medii ;- Experienta pe un post similar;- Abilitați de comunicare și colaborare;- Seriozitate, atenție, spirit de observație;- Foarte buna capacitate de organizare, rezolvare a problemelor, spirit gospodăresc;- Capacități bune de relaționare cu copii (în special limbaj)

RESPONSABILITĂȚI:- Asigura curățenia generala în birouri și spatiile anexe din sediul societății cat și în zona exterioara aferenta;- Realizează curățenia zilnica, în corelație cu tipul spațiului de curățat, natura suprafețelor;- Asigura și întreține starea de curățenie a grupurilor sanitare, cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare, precum și a cailor de acces;- Colectează, sortează și depozitează gunoiul în spatiile special amenajate;- Informează șeful direct ori de cate ori constata defecțiuni ale instalațiilor sau deteriorări de bunuri;- Participa la determinarea necesarului de materiale destinate curățeniei și administrează bunurile materiale pe care le are in gestiune (ex.materialele de curățenie).

BENEFICII:- Salariu motivant ;- Contract de munca pe perioada nedeterminata;- Tichete de masa;- Mediu de lucru stabil, plăcut.