Avocat specializat in drept comercial vorbitor la limba RomanaAdministrare, reorganizare si lichidare judiciaraAsistenta / consultanta profesionala in domeniul fiscal privind:– Optimizari fiscale adaptate societatii dumneavoastre;– Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile companiei;– Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale (modul de intocmire si termenele de depunere a declaratiilor fiscale precum si modul de calcul si termenele de plata a impozitelor si taxelor);– Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora;– Impozitele directe si indirecte;– Analiza impozitelor prin retinere la sursa;– Informari periodice privind modificarea reglementarilor legislative in domeniu fiscal;– Aplicarea corecta si efecienta a reglementarilor fiscale;Asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;in Bulgaria– Calculul creantelor la bugetul general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;– Acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;Audit financiar

e-mail: d_marinow71@abv.bg

0040744221138

www.avocatinbulgaria.com

www.bulgaria-lawyer.com