Vă invit să citiți și să comandati broșura „Nașterea din nou” cu previzualizări disponibile în imaginile anunțului pentru a afla perspectiva Bibliei asupra nașterii din nou și cum are ea loc.

Este de o importanță vitală să cunoaștem sămânța din care ne putem naștem din nou, pentru că de aceasta depinde destinul sufletelor noastre! (Adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:5)

Pentru a locui împreună cu Dumnezeu în veșnicie, omul trebuie să se nască din nou și să ajungă la nivelul cerut de neprihănirea Împărăției, respectiv la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. (Fiți, deci, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei 5:48)

Broșura se distribuie gratuit și fi citită și online gratuit în format .pdf pe www.CuvantCurat.ro

Dacă doriți să o primiți acasă gratuit în format fizic, puteți să-mi scrieți un mesaj cu numele, adresa si numarul dumneavoastră de telefon, iar ea vă va fi trimisă gratuit acasă prin poștă.Dacă sunteți interesați de broșuri pe teme Biblice, puteți verifica și celelalte postări de pe profil.

Descriere broșură

Nașterea din nou sau primirea dreptului de cetățenie în Împărăția lui Dumnezeu este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. Nasterea din nou este obligatorie pentru a ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. (Adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Ioan 3:3)

Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nasterea din nou este o naștere spirituală, în care omul este născut din Dumnezeu. (Născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ioan 1:13)

La fel cum orice naștere biologică are la bază o sămânță, același lucru ne spune și Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la nasterea din nou. Ea are la bază o sămânță, și această sămânță este sămânța lui Dumnezeu! (Oricine este născut din Dumnezeu… sămânţa Lui rămâne în el. 1 Ioan 3:9)

Primul capitol din Evanghelia după Ioan îl identifică pe Dumnezeu ca fiind unul și același cu Cuvântul Lui. (La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. Ioan 1:1)

Domnul Isus de asemenea este descris ca fiind Cuvântul întrupat și ca fiind una cu Tatăl. (Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi… Ioan 1:14; Eu şi Tatăl una Suntem. Ioan 10:30)

Sămânța lui Dumnezeu și nasterea din nouApostolul Petru spune că sămânța din care are loc nasterea din nou este Cuvântul lui Dumnezeu. (Aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu. 1 Petru 1:22-23)

Domnul Isus însuși descrie Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind sămânța. (Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu. Luca 8:11)

Dacă Dumnezeu este identificat ca fiind Cuvântul, și Cuvântul este descris ca fiind sămânța din care omul are parte de nasterea din nou, atunci este extrem de important să cunoaștem ce conține această sămânță.

Trebuie să aflăm ce este întipărit în codul ei genetic, pentru a înțelege din ce încolțește această viața nouă.Așa cum în sămânța biologică nu găsim ochii, inima, nasul, ci doar celulele corespunzătoare formării lor, tot așa și în sămânța lui Dumnezeu nu vom găsi Chipul lui Dumnezeu, ci codul genetic corespunzător formării lui în noi.

Acest adevăr este foarte important pentru a putea înțelege cum se produce nasterea din nou și de ce trebuie să ne naștem din Cuvântul Lui. În noi trebuie să se nască Cuvântul sau legile Lui, să crească, pentru ca în final să ajungem să avem în noi Chipul lui Hristos. (Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi! Galateni 4:19)

Dacă vom cerceta Scriptura cu atenție vom vedea destul de ușor care sunt aceste cuvinte: „Voi pune (sămânța) legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor.” (Evrei 10:16); „…lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:4)

Astfel Dumnezeu seamănă în inima omului Cuvântul lui Hristos/Legile Lui, care cresc, ajungând la maturitate la roada Duhului/chipul lui Hristos.

De exemplu, în configurația sămânței lui Dumnezeu vom regăsi învățătura: “Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău”.

Aceasta va crește prin Duhul Sfânt și se va dezvolta în îndelunga răbdare, care este o parte din chipul Domnului.Un alt exemplu de învățătură pe care o găsim în codul genetic al sămânței lui Dumnezeu este „să plătiți birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta”.

Această învățătură în ascultare de Duhul ne va ajuta să creștem în neprihănire.Să nu ne înșelăm crezând că este suficient să credem doar în jertfa Domnului Isus. Fără să primim Sămânța sau Cuvântul Lui nu va exista un om nou. Această credință este moartă și nu ne mântuiește!

www.aflaadevarul.ro
www.cuvantcurat.ro