Curata, renovata, mobilata modern, bloc reabilitata, aproape de piata veteranilor, aproape de cora lujerului, vis-a-vis de gura metrou lujerului, pret 300 euro/ lunar ori 1450 lei+ garantie pentru bunuri 150 euro