Echipă cu peste 15 ani de experiență în relația cu instituțiile de stat, prestăm toate operațiunile pentru înmatricularea și funcționarea unei societăți comerciale, de la ideea dumneavoastră de afacere până la prima încasare.

Întocmim documentația și coordonăm activitatea pentru următoarele proceduri:

– Înmatriculare societăți comerciale la Oficiul Național al Registrului Comerțului (O.N.R.C.)

– Mențiuni la O.N.R.C. de modificări în societăți comerciale (asociați, administratori, capital social, activități prestate, sedii secundare)

– Declarații de înregistrari și autorizări la Agenția Națională de Administrare Fiscală (regim TVA, case de marcat, regim impozit venit/profit) și Ispectoratul Teritorial de Muncă (I.T.M.)

– Asistență de specialitate în cazul controalelor autorităților (în special A.N.A.F., I.T.M.)

– Verificarea legalității și a oportunității documentelor și a procedurilor solicitate de diferite entități publice sau private

– Redactare contracte comerciale personalizate, în funcție de specificul activității și al partenerului comercial căruia i se adresează

– Documente ale regimului proprietăților mobiliare/imobiliare, inclusiv întocmire documentație pentru modificări la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.)

– Întocmire documentație și reprezentare pentru proiecte finanțate prin Administrația Fondului de Mediu, inclusiv susținere dosare pentru avize de la alte instituții (A.N.A.F., Primării, O.N.R.C.)

– Întocmire documentație și reprezentare în relația cu Primăriile pentru obținere certificat urbanism, autorizație de construcție, inclusiv susținere dosare la alte instituții pentru autorizații și avize

– Traduceri legalizate ale documentelor oficiale din/în orice limbă

Mai multe detalii pe http://suport-business.ro