O.C.S.S.S. București angajează personal contractual pentru un post de pompier, pe durată determinată, pe perioada stării de alertă.

Condiții de ocupare: școala generală/studii medii, atestat de pază și atestat de pompier, apt fizic și psihologic pentru activitatea de pompier/pază, vechime în muncă: minimum 1 an. Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacant se vor transmite pe e-mail: ocsss@yahoo.com. Relații la tel:021-319.31.96/0728020051.